Logopedia

Terapia logopedyczna odbywa się w miłej i bezpiecznej atmosferze. Terapia ukierunkowana jest na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (pokazywanie, wskazywanie, użycie gestów, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, itp.).