Psycholog

Psycholog w oparciu o diagnozę całościowego funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego, opracowuje indywidualny/grupowy program terapii psychologicznej, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników terapii.

W ramach terapii psychologicznej psycholodzy Poradni prowadzą:

  • stymulację rozwoju poznawczego
  • stymulację rozwoju społecznego (trening umiejętności społecznych) TUS
  • stymulację rozwoju emocjonalno – motywacyjnego
  • wsparcie psychologiczne

Formy terapii psychologicznej:

  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa
  • psychoedukacja
  • grupowe warsztaty psychologiczne