Terapia surdopedagogiczna

Terapia surdopedagogiczna to zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu. Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.

Działania surdopedagogiczne obejmują m.in.:

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia artykulacyjne
  • ćwiczenia głosowe
  • ćwiczenia słuchowe
  • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego
  • kompensację zaburzonych funkcji słuchowych
  • pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych
  • inne oddziaływania pedagogiczne dostosowane do potrzeb dziecka