Współpraca z rodzicami

W ramach współpracy z rodzicami, psycholodzy przeprowadzają cykliczne szkolenia psychoedukacyjne oraz warsztaty podnoszące kompetencje osobiste, rodzicielskie i społeczne. Ponadto, w sytuacjach kryzysowych udzielają porad oraz wsparcia psychologicznego.